MEGHÍVÓ

Értesítjük t. Tagjainkat, hogy a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (MVDSE) Elnöksége, Alapszabály (Asz) 15.§.11.(t.) pontban szabályozott jogkörben eljárva összehívja 118. Rendes Közgyűlését,

2019. április 18-án (csütörtök) 1030 órára
(Asz. 13.§.2.; jogkörben, a 14.§.1. d.; e.; és 2. pontban szabályozott közgyűlési hatáskörökben).

A Közgyűlés helye: MVDSE Székház Tanácsterem (1145 Budapest, Uzsoki u. 40.)

Napirendi pontok:

  1. 2018 év terv teljesülés és 2018 év egyesületi működés beszámolójának elfogadása.
  2. 2018 évről szóló számviteli beszámoló elfogadása.
  3. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
  4. A 2019 évi terv elfogadása.
  5. Közgyűlési hozzájárulás az uzsoki utcai volt ügyvezetői bérlemény ingatlan telekkönyvi leválasztásához, a leválasztott telkes ingatlan – 1 építmény és telek – értékesítéséhez, helyette új 1/1 tulajdonú ingatlan megvásárlásához, hosszú távú befektetési célból.
  6. Egyebek.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van (Asz.13.§.7.).
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlést 2019. április 25-én 10.30 órára hívja össze az Elnökség.
A 2019. április 25-én (csütörtök) 10.30 órára meghirdetett ugyanott megtartandó, megismételt 118. Közgyűlés, a meghirdetett napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Asz. 13.§.7.).

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztés megtekinthető az MVDSE székházában és a www.mozdvezegy.hu honlapon)

MVDSE Elnöksége