MEGHÍVÓ

Értesítjük a t. Tagságot, hogy a Mozdonyvezetők és Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (MVDSE) Elnöksége, Alapszabály (Asz) 15.§.11.(t.) pontban szabályozott jogkörben eljárva összehívja 119. Rendes Közgyűlését,

2020 augusztus 28-án (péntek) 09:00 órára
(Asz. 1.§. székhely változás, valamint a 13.§. 2.; 14.§.1. a), b), d), e); pontban szabályozott közgyűlési hatáskörökben).

A Közgyűlés helye: MVDSE Székház Tanácsterem (1145 Budapest, Uzsoki u. 40.)

Napirendi pontok:

  1. 2019 év terv teljesülés és 2019 évi egyesületi működés beszámolójának elfogadása.
  2. 2019 évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, a Felügyelő Bizottság (FB) jelentése.
  3. Az Elnökség összefoglaló beszámolója a 2015-2020 között elvégzett 5 éves munkáról.
    Az FB jelentése.
  4. Alapszabály módosítása(székhely változása, kapcsolódó alapszabályi módosítások és az FB 3 főre történő csökkentése okán).
  5. Tisztújítás: az Egyesület tisztségviselőinek Asz 16. § alapján az ügyvezető elnök (Elnökség Tagja),  15. § alapján az Elnökség további két tagja és 17.§ alapján a Felügyelő Bizottság (FB) tagjainak  (3 fő),megválasztása.
  6. Javaslatok, indítványok.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van (Asz.13.§.7.).
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlést 2020. augusztus 28-án 10:30 órára hívja össze az Elnökség.

A 2020. augusztus 28-án (péntek) 10:30 órára meghirdetett ugyanott megtartandó, megismételt 119.Közgyűlés, a meghirdetett napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Asz. 13.§.7.).

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztés megtekinthető az MVDSE székházában és a www.mozdvezegy.hu honlapon.

MVDSE elnöksége