AKTUÁLIS HÍREK

MEGHÍVÓ

Értesítjük a t. Tagságot, hogy a Mozdonyvezetők és Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (MVDSE) Elnöksége, Alapszabály (Asz) 15.§.11.(t.) pontban szabályozott jogkörben eljárva összehívja 119. Rendes Közgyűlését,


2020 augusztus 28-án (péntek) 09:00 órára

(Asz. 1.§. székhely változás, valamint a 13.§. 2.; 14.§.1. a), b), d), e); pontban szabályozott közgyűlési hatáskörökben).


A Közgyűlés helye: MVDSE Székház Tanácsterem (1145 Budapest, Uzsoki u. 40.)


Napirendi pontok:

1.) 2019 év terv teljesülés és 2019 évi egyesületi működés beszámolójának elfogadása.

2.) 2019 évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, a Felügyelő Bizottság (FB) jelentése.

3.) Az Elnökség összefoglaló beszámolója a 2015-2020 között elvégzett 5 éves munkáról.

Az FB jelentése.

4.) Alapszabály módosítása(székhely változása, kapcsolódó alapszabályi módosítások és az FB 3 főre

történő csökkentése okán).

5.) Tisztújítás: az Egyesület tisztségviselőinek Asz 16. § alapján az ügyvezető elnök (Elnökség Tagja),

15. § alapján az Elnökség további két tagja és 17.§ alapján a Felügyelő Bizottság (FB) tagjainak

(3 fő),megválasztása.

6.) Javaslatok, indítványok.


A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van (Asz.13.§.7.).

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlést 2020. augusztus 28-án 10:30 órára hívja össze az Elnökség.

A 2020. augusztus 28-án (péntek) 10:30 órára meghirdetett ugyanott megtartandó, megismételt 119.Közgyűlés, a meghirdetett napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Asz. 13.§.7.).


A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztés megtekinthető az MVDSE székházában és a www.mozdvezegy.hu honlapon.


MVDSE elnöksége


Dokumentumok


Egyesületünkről

Az Egyesület megalakulásának évfordulójára írt történelmi

megemlékezés szerint már az 1870-es évek közepén a magyar mozdonyvezetők olyan egyesület létrehozására törekedtek, amely az összefogás erejével figyelembe

véteti a baleseti veszélyekkel járó szolgálatukat és szociális helyzetüket.

Így alakult meg 1881-ben, akkori nevén az "Első Magyar Mozdonyvezetők Központi Segély Egylete", amely ma a "Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (MVDSE)" név alatt működik.


Címünk

1145 Budapest, Uzsoki u. 40.


E-mail

infoKUKACmozdvezegy.hu


Telefon

06/1/251-8496

Bankszámlaszám

OTP 11707024-20447838


Ügyfélfogadás

Hétfő-Csütörtök 8:00-12:40, 13:00-14:30


Fax

06/1/220-3095